CHÍNH SÁCH

 1. Chính sách bảo mật:
  • Mô tả cách thông tin cá nhân của người dùng sẽ được thu thập, sử dụng và bảo vệ. Nêu rõ mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân. Mô tả cách người dùng có thể kiểm soát thông tin cá nhân của họ.
 2. Chính sách sử dụng và điều khoản dịch vụ:
  • Nêu rõ quy định và điều kiện sử dụng trang web.
  • Xác định các hạn chế và điều kiện về việc sử dụng nội dung trên trang web.
 3. Chính sách về bản quyền:
  • Mô tả quy tắc về sở hữu trí tuệ và bản quyền cho nội dung trên trang web.
  • Hướng dẫn cách người dùng có thể sử dụng và chia sẻ nội dung.
 4. Chính sách trả hàng và hoàn tiền:
  • Nêu rõ quy tắc và điều kiện liên quan đến việc trả hàng và hoàn tiền.
  • Thông tin về quy trình trả hàng và các điều kiện để được hoàn tiền.
 5. Chính sách an toàn giao dịch:
  • Cung cấp thông tin về các biện pháp bảo mật được triển khai để bảo vệ thông tin thanh toán của người dùng.
 6. Chính sách quảng cáo và tiếp thị:
  • Mô tả cách thông tin quảng cáo sẽ được hiển thị trên trang web.
  • Xác định cách thông tin quảng cáo được thu thập và sử dụng.
 7. Chính sách liên kết và bảo mật:
  • Nêu rõ trách nhiệm của trang web đối với nội dung trang web liên kết đến.
  • Mô tả biện pháp bảo mật để ngăn chặn các rủi ro từ các liên kết bên ngoài.
 8. Chính sách thông tin liên hệ:
  • Cung cấp thông tin liên hệ chính xác cho người dùng hoặc đối tác có câu hỏi hoặc phản ánh.